Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\Inetpub\vhosts\mustafaturan.org\httpdocs\ayar.php on line 71
DİNİ VE SOSYAL AÇIDAN AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ - Mustafa TURAN

Toplam Ziyaretçi: 957.844
© 2015, Tüm Hakları Mustafa TURAN'a Aittir.
Ekşi Bilişim & Tasarım

DİNİ VE SOSYAL AÇIDAN AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ DİNİ VE SOSYAL AÇIDAN AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ

Bu kitap ile okulu evimize taşımamız mümkündür. Kitabın büyük bir merak ve heyecanla bir solukta okunacağından eminim. Bu eser , yaz tatili için  her ailenin evinde çocuklarına uygulayabileceği ideal bir  proğram niteliğinde. Zaten biz de bu proğramı çocuklarımıza uyguladıktan sonra kitaplaştırdık..
     Kitap kaleme alınırken çocuklarımız açısından lazım olacak ne varsa, en ince ayrıntılarına kadar düşünüp , onların sıkılmadan uygulayabilecekleri bir formata soktuk. Kitapta yok yok denilebilir..
Sosyal ilişkiler ve kültüre ait bilgiler bölümünde, kelimeler,kavramlar, özlü sözler, davranış kuralları  ve espriler var.
Edebi ve tarihi bilgiler bölümünde, Tarih bilinci, şiirler, öğütler, ibretli ve pratik bilgiler bulunuyor.
Dini ve ahlaki bilgiler bölümünde ise, Âyetler, hadisler, ilmihal bilgileri ve dualar yer alıyor.
Oğlum, OKS   sınavında  Fen Lisesini kazanmasında bu programın  kendisine önemli ölçüde katkı sağladığını   belirtiyor. Kitaptaki proğramı uygulamakla anne  baba olarak maddi ve manevi açıdan çocuklarımıza karşı görevimizi yaptığımız inancındayız.
Bu vesileyle ailece bizim de çok şey öğrendiğimizi söyleyebilirim. Yani uygulanabilirliliği olan  programdır. İstedik ki, bu hazırlık ve birikimi sizlerle de paylaşalım.”
Bakın bu programla neler kazanmış olacağız?.
 1-Bize hayatımızda rehber olacak ve bizi iyiliğe, güzelliğe kanalize edecek ve her zaman, her yerde, her sohbette kullanarak diğer insanların da istifade edebileceği, tam 45 özlü sözü öğrenmiş olacağız.
2-İçimizden hangimiz çocuğunun; hal ve hareketleriyle, edep ve ahlâkıyla, insanlar arasındaki olumlu sosyal iletişimiyle, oturduğu kalktığı yeri bilen, terbiyeli, ahlaklı, saygılı, hoşgörü ve sevgi dolu davranışları benimseyen örnek bir insan olmasını istemez ki…
İşte bu bölümde verdiğimiz bilgilerle, çocuklarımıza bu özellikleri ve güzellikleri kazandırmayı amaçladık.
3-Hangi aile çocuğunun OKS ve ÖSS imtihanlarını kazanmasını istemez. Sınavlar konusunda uzman olan Dr. Jhonson diyor ki: “Analar! Babalar! Hocalar! Okul Müdürleri!
Çocuklarınızın sınavlarda başarılı olmalarını istiyorsanız, kelime bilgilerine dikkat ediniz.”
OKS ve ÖSS’de sorulan soruların doğru olarak yapılabilme oranı, öğrencinin sözcük bilgisiyle çok yakın orantılıdır.Bu bakımdan biz, her gün özenle seçtiğimiz hem sosyal hayatta kullanılacak, hem de imtihanlarda öğrenciyi başarıya taşıyacak 10 kavram verdik. Böylece yeri geldiğinde kullanmak üzere  dağarcığımıza 45 günde hiç de azımsanmayacak tam 450 kelime yerleştirmiş olacağız.
4- Biz toplum olarak bazen söylemek istediklerimizi bir fıkrayla anlatmak isteriz. Sosyolojik ve psikolojik açıdan böyle yapıya sahip bir toplumuz. Bu programı azimle, aşk ve şevkle, sıkılmadan uygulanmasını temin etmek maksadıyla, her gün bir espriyle zenginleştirmek istedik ki, hem o ana ait bir rahatlama, hem de ileriye yönelik böyle bir birikim kazanılmış olsun.
5- Aslını, esasını, öz benliğini, kimliğini, kişiliğini, inancını, tarihini, kültürünü ve misyonunu bilmeyen milletlerin, yeryüzünde uzun müddet payidar olduklarına tarih bugüne kadar şahit olmamıştır. Dünyada siyasi, askeri ve ekonomik güçle birlikte kültür ve medeniyette de ileri gitmiş milletler, tarihlerinde yer alan önemli simge ve sembolleri yaşatarak, gelecek nesillere en sağlıklı bir şekilde aktarmak suretiyle, istikballerini temin etmeye çalışırlar. Bizim ise, ne yazık ki tarihi yaptığımız kadar yazdığımız ve gelecek nesillere bu misyonu kazandırdığımız söylenemez.
Bu amaçla, her gün ibret almaları için bir tarihi olayı anlatarak, çocuklarımıza bir tarih bilinci kazandırmayı amaçladık.
6-Biz hayatımız boyunca şiirle yoğrulmuş bir milletiz. Şiirden aldığımız zevki, ne hikaye ne de romanda bulabildik “Türk milletinin % 90’ı şairdir, % 10’u da şiir yazar” kanaati yaygındır. Şiirle konuşmayı seven bir toplumuz biz. Şiirle koyulaştırırız muhabbetlerimizi, şiirle açıklarız birbirimize olan sevgimizi.Şiir, iç dünyamızı besleyip terbiye eder. Ruhları inceltirken, insanı yüceltir.
Her gün bir şiir vermek suretiyle çocuklarımızın gönüllerinde yedi veren güllerinin açılmasını, çevrelerine çiçekler gibi nefis kokuların saçılmasını, böylece ruhlarında bir sevgi dünyası kurulmasını istedik. Bu şekilde program sonucunda toplam 45 şiiri hafızamıza kazandırmış olacağız.
7-Bir toplumda öğüt müessesesi tam işletilebilirse, o takdirde hatalar, yanlışlar ve tüm olumsuzluklar asgariye indirilebilir. Bunun aksine öğüt müessesesini yürürlüğe koyamayan ve: “Bana öğüt verme para ver...” mantığının hakim olduğu toplumlar, içerisinde pek çok arıza bulunan ve her an bu arızalara yenileri eklenen fakat hiçbir tamir yapılmayan makine haline dönüşebilir. Belki bir süre çalışır ama nihayet dağılır.Olaylar bu boyuta gelmeden fert ve toplum bazında öğüt müessesesini çalıştırmanın yararı elbetteki çok elzemdir.
Bu kısımda da her gün tanınmış meşhur bir insanın yol gösterici ve çocuklarımızı iyilik ve güzelliğe sevk edici öğütlerine yer verdik. Böylece dünyanın 45 meşhur insanından ders ve öğüt  de alınmış  olunacaktır.
8-En çok ihtiyaç duyulan şeylerden birisi de genel kültür eksikliğidir. Yılların birikimi ile elde ettiğimiz ve bir araya getirdiğimiz, ilginç ve pratik bilgileri de sizlerle ve çocuklarınızla bu bölümde paylaşmış olacağız.
O kadar ilginç bilgilerle karşılaşacaksınız ki, zaman zaman hayretten donup kalacaksınız. Bu şekilde çocuklarımız hayatlarının her safhasında kullanabilecekleri bilgilere, tek elden ulaşmış olacaklardır.
9-İslam dini, çocukların maddi ve manevi açıdan yetiştirilmelerine büyük önem verir. Onların bedence yetiştirilmelerine gösterilen ihtimam kadar, rûhi yönden ve inanç açısından da aynı hassasiyetin gösterilmesini emreder.
Çocukların terbiyeli şekilde yetiştirilmeleri, sadece aileyi değil, içinde yaşadığı toplumu, dolayısıyla tüm insanlığı da ilgilendirir. Devletin en küçük birimi olan ailenin, çocuklarını terbiye etme noktasında ihmali olursa, o takdirde toplumda sevgi, güven, huzur ve kardeşlik duyguları yok olacaktır. Ana baba hakkı, komşu hakkı nedir bilmeyen, haram, helal kavramlarını tanımayan, hak, hukuk değerlerine yabancı  inançsız bir neslin ortaya çıkması, o toplumu temelinden dinamitleyecektir.
Kur’anda: “Hiç şüphesiz mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır…” buyrulur.
Marifet, dünyaya çocuk getirmek değil,onu ailesine, vatanına ve milletine faydalı bir birey olarak yetiştirmektir. Ve yine onu, vatanını sevecek, gerektiğinde onun uğruna şehit olmayı cana minnet bilecek, milleti için her türlü fedakarlığa katlanacak, millî ve dîni değerlerini canından aziz bilecek sorumlu, haysiyetli ve ahlaklı bir evlat olarak topluma kazandırmaktır.
İman ve ibadet açısından hiç değilse, her Müslüman’a asgari lazım olan bilgileri çocuklarımıza, anne baba olarak kazandırmak zorundayız ki, yarın vefat ettiğimizde ardımızdan dua edecek bir evlat bırakmış olalım.
Ya da kıyamet gününde çocuklarımızın: “Annem babam bana dinimi, imanımı öğretmediler ki kulluk yapayım”tarzında bizden şikayet etmelerine yol açmayalım ve suçlu duruma da düşmüş olmayalım.
İşte biz bu bölümde, bir çocuğa asgari öğretilebilecek konuları vermeye çalıştık.
Kurâ’n-ı Kerim’den seçtiğimiz ve her gün bir ayeti verdiğimiz bu kısım da, 45 ayet  meali öğrenilmiş olacaktır.
10-Hz Peygamber’in: “Ümmetime kim dini ile alakalı 40 hadis ezberletirse, Ona: Cennetin kapılarından hangisinden istersen gir denilir” tarzında  40 hadis ezberleyenlere yönelik bir müjdesi vardır.
Her gün bir hadis ezberlenmek suretiyle toplam 45 hadis ezberlenecek ve  bu müjdeye hem biz,hem de çocuklarımız ulaşmış olacağız.           
11-Bizim insanımızın günlük taat ve ibadetlerinde, ilmihal bilgilerinin eksik olduğunu sıkça sorduğu sorulardan anlıyoruz.
Bu kısımda her gün bir konu ele alınarak, zengin ilmihal bilgileri verilmiştir. Daha geniş bilgi için ilmihal kitaplarına başvurulabilir. Bu bilgiler ev ve aile ortamında toplu olarak okunup tek tek her maddede açıklama yapılarak öğrenilirse, konu daha iyi anlaşılmış olur.
12-Evet Dua. Hayatımızın her anında ihtiyaç duyduğumuz bir ibadet. Allah Resulü: “Dua mü’minin silahıdır.” buyuruyor.
Dua, bir ibadet ve kulluk vazifesi olduğu kadar, yüce Yaratıcıya bir şükran ifadesidir de. Aynı zamanda insana mutluluk, güven ve huzur da verir.
Biz hayatın değişik alanlarında sıkça yapılan duaları anlamlarıyla birlikte, her gün bir tane verdik.Böylece çocuğumuza toplam 45 dua öğretmiş ve kendimiz de öğrenmiş olacağız.
Evet gerçekten de bu kitapla biz, önemli bir açığı kapatmayı düşündük.. Konuları değişik açılardan ele alınıp çok kapsamlı bir formatta hazırlamaya gayret ettik..
Bu arada kitaba, 05056470665’den  ulaşılabileceğini de belirtelim.  
Hangimiz çocuğunun kültürlü, bilgili, ahlaklı, başarılı ve sosyal açıdan  olgunlaşmış bir birey olarak yetişmesini istemez ki?
 O halde  Evinizdeki Okul kitabını elimize, çocuklarımızı da karşımıza almak için  hâlâ  düşünmeye ve beklemeye gerek var mı? Haydi kolay gelsin.
  Son olarak da kitaptan seçtiğimiz bir günlük proğramı örnek olarak verelim.

Bu günün özlü sözü:

“Düne ait sözler dünde kaldı cancağızım,
  Bu gün yeni bir gün, yeni bir şeyler söylemek lazım .”    Mevlâna

Bu günün davranış kuralı:

Kişi başkasından önce kendi ayıp ve kusurlarını görüp düzeltmelidir.
    - Birine sordular:  “-Hiç ayıbın var mıdır?” O kişi:“Yoktur” dedi. Dediler ki:
“Başkasında hiç ayıp gördün mü?”Dedi ki: “-Çok.”dediler ki:“Meğer ayıbı senden çok olan kişi yok.”
Mevlana da:”Ayıpları örtmede gece gibi ol”dedi.

Bu günün kavramları:

-Âgâh: Uyanık, arif, bilgili
-Agresif: Sinirli, kendini kontrol edememe.
-Ağıl: Koyun, keçi vb. hayvanların barındığı yer.
-Ağu: Zehir
-Ahdar: Yeşil
-Ahenk: Uygunluk, uyum, düzen
-Ahfâd: Torunlar, çocuklar
-Âhir: Son, en son
-Ahit: Anlaşma, sözleşme, yeminleşme
-Ahkâm: Emirler, hükümler

 

Bu günün esprisi:
Bir Alman, bir İtalyan, bir de Türk'e sormuşlar: “Öleceğiniz üç gün önceden size haber verilse ve öbür dünyaya en çok lazım olan üç şey götürebileceğiniz söylense ne götürürdünüz?"
Alman demiş ki:"Valla ben, bir tır hamburger, bir tanker bira, bir de TV götürürdüm. Yer, içer, seyrederdim."İtalyan da demiş ki:"Ben de bir tır makarna, bir tanker şarap ve bir de TV götürürdüm."
Sıra bizim Türk'e gelmiş, şöyle bir düşünmüş, kafasını kaşımış ve gözlerini büzerek demiş ki:
"Valla kardeşim ben öyle, yiyecek, içecekten falan anlamam. Onlar zaten geçer akçe olmaz bizim oralarda. Ben öbür tarafa giderken neme lâzım, ne olur ne olmaz. 6 adet vesikalık fotoğraf, bir adet ikametgah ilmühaberi ve bir de nüfus hüviyet cüzdanının önlü arkalı fotokopisini götürürdüm. Eskaza cennete falan girmeyi hak kazanırsak, kesin bu belgeleri benden isterler. Hazırlıklı olmalıyım."

Bu günün ibretli ve pratik bilgileri:

-Damarlarımızda yaklaşık olarak 25-30 milyar alyuvar bulunur. İnsanın DNA yapısını oluşturan elemanlarının adlarının tek tek sesli olarak okumak isteseydik, tam 9,5 yıl gerekirdi.
-Eğer bir insanın vücudundaki tüm DNA bloklarının dizilişini bir kitapta toplayarak yazıya dökmek mümkün olsaydı; dünyanın en kalabalık kentlerinden New York’un bin sayfalık telefon rehberinin, iki yüz bin sayfadan meydana gelen 200 cilt halinde basılması gerekirdi.
Bilgisayar ortamında ise, 3 giga bayt hafıza lazım olurdu.
İnsan vücudunda yaklaşık 100 trilyon hücre bulunur. Bu hücreler birbiri ardınca dizilecek olsa; dünyadan güneşe olan 150 milyon kilometrelik mesafe, tam 600 kere kat edilirdi.

Bu günün Tarih bilinci:

Hem Tarih’in hem de Türk ve İslam Dünyasının en büyük filozoflarından, bilginlerinden ve tabiplerinden birisi olan İbni Sina, Yunan Felsefesini İslam kelamıyla uzlaştıran bir dahiydi. Tıbba, felsefeye, fiziğe ve astronomiye imzasını atmış ve yüzlerce eser vermiştir. Kendisi hakkında şu bilgiyi verir: “İlk tahsilimi gördüm. 10 yaşıma geldiğim zaman Kur’anı ezberlemiş ve birçok bilgi edinmiştim…”.
Felsefe ve tıp tahsili gören İbni Sina, Şarkta ve garpta yüz yıllar boyunca hekimliğe hakim olmuştur. “El-Kânun Fi’t-Tıp” isimli muazzam eseri, fizyoloji, hıfzissıhha, tedavi, ve farmakoloji bahislerine ayrılmıştır. Tıp alanında yazdığı kitaplar asırlarca Avrupa Üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Böylelikle İbni Sina tam 700 yıl boyunca Avrupa’ya tıp hocalığı yapmıştır.
 Bugün hala Paris Üniversitesinin St. Germain bulvarı yanındaki büyük konferans salonunun duvarlarını iki Müslüman Türk büyük boy portreleri süslemektedir ki, bunlardan birisini “Avicenne” denen İbni Sina teşkil ederken, diğerini de “Rhazes” denilen Er Razi’ye ait olduğunu acaba kaçımız bilmektedir?
Hıristiyan Avrupa dahi Sezar’ın hakkı Sezar’a dercesine Tıp’da çığır açmış ve şahikalara yükselerek insanlığa büyük hizmetler vermiş bu Türk ve Müslüman alimlere sahip çıkarken, çok acı ama maalesef bizim kültürümüzü kumara verircesine harcadıktan sonra, kendi özümüze yabancı bir toplum haline gelmişiz.

Bu günün öğüdü:

  “İmdi ey oğul! Sen de sözün yahşisini söyle, sakın yalan söyleme.  Ey oğul! Söz ulu nesnedir, sende sözü ulu bil. Yok yere anlamsız iddiada bulunma. Çünkü bir anlamı olan iddiada bile yarar azdır, anlamsız bir iddiadan ne olabilir.   Bir işi bitirmekte yada söz söylemekte yeyincek olma, ağır başlılığı ve yavaşlığı adet  edin. Sözü açık söyle ama söylesen miktar ile söyle, yani ne söylersen kendi değerince söyle, kendinden büyük söyleme. Ne söylersen önce düşün ve endişe et, sonra söyle. Sözüne düşünmen kılavuz olsun, ta ki o sözünden sonra pişman olmayasın.
        Her nerede olursan çok bilgili ve az sözlü ol. İmdi az söylemek ve öz söylemek akıl nişanıdır. Çok söylemek bilgisizlik nişanıdır. Bir de ne denli temiz ve arı gönüllü isen de kendini öğücü olma. Kişi kendine iyiyim diye tanıklık verse tanıklığı geçmez, çalış ki seni başkaları öğsünler, sen seni öğmeyesin. İmdi söz söylemek istersen önce gör ki, söylediğin sözün müşterisi var mıdır?”           Keykavus

Bu günün şiiri:

Dervişlik baştadır, taçta değildir
Kızdırmak od’dadır saçta değildir
Eğer bir mü’minin kalbin kırarsan
Hakka eylediğin secde değildir.

 

Ararsan Allah’ı kalbinde ara
Kudüs’te, Mekke’de, Hac’da değildir.
Kabul et Yunus’un erkân sözünü
Tizcek gelir başa, geç de değildir.
Yunus Emre

Bu günün âyeti:
“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve herkes yarına (kıyamet gününe) ne hazırladığına baksın. Allah’tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”Haşr Süresi, Ayet: 18

Bu günün hadisi:El-cennetü tahte egdâmi’l-ümmehâtü.Cennet annelerin ayakları altındadır.

Bu günün ilmihal bilgileri:

Kur’an kelimesi, kırâat ve tilâvet, yani okumak manasına gelir. Allah’ın son Peygamberi Hz. Muhammed (sav) vasıtasıyla indirdiği ilahi ve son kitaptır.
Kur’an’ın 50’den fazla ismi vardır ki, bunlardan en çok kullanılanları şunlardır:
Kitabullah, Kelamullah, Furkan, Tenzil, Kitabu’l-Hak ve Mushaf gb.
Kur’anda 114 sûre bulunur. Bu sûrelerin en uzunu 286 ayetle Bakara suresi iken, en kısa olanı da 3 ayetle Kevser suresidir.
Kur’an; Her biri 20 sayfadan oluşan 30 cüze ayrılır. Böylece toplamı 600 sayfadan meydana gelir. İçinde 6666 ayet vardır.Kur’an-ı Kerim’i toplayıp bir kitap haline getiren Hz. Ebubekir’dir. Çoğaltan ise Hz. Osman’dır.

Bu günün duâsı:
Rabbene’ğ-firlî veli vâlideyye ve li’l-mü’minîne yevme yegûmü’l-hısâb.“Rabbimiz! Beni, anamı, babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla.”Mustafa Turan

Bu Sayfayı Paylaşın

Tüm Kitaplar